2013. december 19., csütörtök

Sri Chinmoy a Szeretetről

 
A szeretet egy madár.
Amikor kalitkába zárjuk,
Emberi szeretetnek hívjuk.
Ha megengedjük neki,
Hogy a mindent átható
Tudat égboltján repüljön,
Akkor Isteni szeretetnek hívjuk.


2013. december 17., kedd

Pusztai Orsi: Az EGY imája


EGYként, mint Teremtő ki öntudatra ébred,
Meglátom áradni belőlem a Fényem.
Ha követem szívemmel ezernyi fényszálam,
Feltárul a Világ, hogy Magamat így lássam.
Akár merre halad tudatom a térben,
Nyomot hagy, mert teremt a Fény erejével.
Felismerem benne saját Létezésem,
Összekapcsol mindent tér-idő egységben.
Kiterjed, mint semmi, ami mindent átfog,
Határként öleli a Határtalanságot.
Lefelé haladva is felfelé tartok,
Megismerve rosszat és jót,
Tudva, mind-EGY Vagyok!
Mi belőlem indul, bennem ér az véget,
Így téve végessé a végtelenséget.
Bármit is választok, megtörténik velem,
Maga az EGY vagyok, Magamat teremtem!
Kérem hát most Magam, mert Teremtő vagyok,
Soha ne felejtsem:
SZERETETBŐL VAGYOK!
Áldás!

2013. december 10., kedd

Jézus üzenete a háláról

 
A hála által válhatsz nyitottá felém,
ez az érzés, mely kitárja szívedet felém.
Így hát arra biztatlak Benneteket, hogy éljétek át
a hála misztériumát!
 
A hála a Szent Szívben gyökeredzik,ezért van az, hogy ennek az érzésnek a gyakorlásával, egyszerre szívedet is tárogatod, ami egyet jelent szárnyaiddal. Ha a Szent Szív nyitva, szabadon szárnyalhatsz. Nincs, amit ne érhetnél el, mit a Tiszta Szív szül. A hála az imádság egy formája (mikor felém megnyílsz), és kulcs a bőség eléréséhez (mikor vágyaid beteljesednek). Ha valamit szeretnétek, gondoljatok rá, érezzétek, lássátok, tapintsátok, érzékeljétek a belőle áradó energiát, majd köszönjétek meg, legyetek hálásak és mindezt árasszátok az Univerzumba, Atyátok felé. Egész szívetekkel nyilatkoztassátok ki, hisz ez az, mi kiváltja az Univerzum reakcióját, hogy szabadon szárnyalhassatok.
Egy feladattal szeretnélek megbízni titeket, és ne becsüljétek alá e gyakorlat jelentőségét, hisz éppen egyszerűségében rejlik ereje. Minden nap (legalább háromszor) próbáljátok átadni magatokat a hála misztériumának, éljétek át, váljatok eggyé vele! S szívetek kitárul előttem, drága Szeretteim!

Forrás: http://elozoeletek.blogspot.hu

Advent Misztériuma


Advent időszaka lehetőség és számadás is egyben. Lehetőség az előrelépésre és fejlődésre, számadás az eddig megszerzett tudásról és megkapott kegyelmek használatáról. Az ember ezen időszak alatt önmagában bízva és hitére támaszkodva bizonyos erkölcsi tulajdonságokat fejleszthet ki magában. Ez a négy hét bizonyságtétel Önmagunk számára, hogy képesek vagyunk fejlődni, utunkon kitartunk és érdemesek vagyunk a kegyelmekre.

Advent négy hetében az ezt bizonyítandó próbák négyféle kísértés képében érkeznek, és ezekkel szemben négyféle morális képességet kell megerősítenie magában az embernek, hogy „jól vizsgázzon”. Amire egész évben felkészítettek a szellemi Világok tanításokkal és beavatásokkal, arról most kell számot adnunk.

Gyakorlatban is alkalmazzuk-e a lelki úton tanultakat?
A próbákat (kísértéseket) az ellenerők szolgáltatják számunkra, hiszen az ő feladatuk az emberi lény ilyenformán való tanítása. Az angyalok Advent időszakában fokozatosan hazatérnek gyógyulni és pihenni, hiszen egész évben egy náluk sokkal nehezebben rezgő energiatérben kell helyt állniuk. Sokan nem is tudják mennyire megviseli ez őket. Gondoljunk csak bele, mintha nekünk kellene folyamatosan egy forró szaunában, vagy jégveremben lennünk, és közben még figyelnünk, dolgoznunk is…
Ez az időszak most saját erőnkről, helyt állásunkról szól. Ha a Szeretet – Hit és Remény energiáit folyamatosan magunkban megtartjuk, és az isteni erényeket behívjuk, mindezeken keresztül megerősödve haladhatunk tovább a fejlődés útján.
Bár az angyalok eltávolodnak az embertől, de az ember az adventi erények segítségével, azok erejét magába hívva, felemelkedhet az angyalok világába, és helyreállíthatja a kapcsolatot.
Meditáljunk rá az erények Fényére, hívjuk be az adott isteni Erény sugarát és töltekezzünk fel vele. Ha megtartjuk magunkban tanításait, örök részünkké válhatnak és létünk alappilléreiként segítenek feladatainkban.
Minden adventi héten egy-egy arkangyal és Karácsony estéjétől Jézus állnak mellettünk, hogy segítsenek. Ők felügyelik a Föld dimenziójának rendjét, és ők segítenek az erények befogadásában is.
Mikor ebben az időszakban meditálsz, hívd magad köré az adott arkangyal erejét, hogy védelmezzen. Kérheted még a Mennyei Atya, Jézus, Szűzanya és Földanya segítségét is, mert Ők mindig itt vannak velünk.

Forrás: http://www.kristalycsakra.hu/

Ősi Ír Áldás

 
Ezeket kérem a Számodra:
Nem azt, hogy soha ne érjen szenvedés,
Sem hogy elkerüljenek a feladatok.
Meg azt sem kérem, hogy utadat rózsák szegjék,
És hogy könny soha ne csurogjon végig arcodon,
Vagy hogy soha ne tapasztald meg, mi a fájdalom.
Mindezt nem kívánom Neked.

Ha így lenne, a könnyek nem tudnának
Új felismerésekhez elvezetni,
A fájdalom nem ötvözne nemesre.
Hogyan vigasztalhatna meg
A Boldogasszony és Gyermeke Mosollyal és reménységgel,
Ha nem ismered a szenvedést?

Kívánságom számodra ennél ezerszer gazdagabb.
Őrizzed lelkedben a hálát,
És a köszönet ki ne fogyjon ajkadról.
Szíved legyen telve
A visszaemlékezés gazdag szépségével
Arról, ami betöltötte életedet.

Azt is kívánom, hogy bátran nézz szembe
Életed feladataival és a próbákkal,
Amelyeket kitesz.
Amikor pedig súlyosnak érzed keresztedet
És a csúcsot meredeknek, ahova az út vezet,
Pontosan akkor növekedjen meg Benned
A remény és a bizalom.
Ilyenkor jussanak eszedbe azok az évek,
Amikor melletted volt Isten kegyelme és öröme,
És volt igaz barát, aki reményt adott.
A múlt erőt ad arra,
Hogy kivárjad a vihar elmúltát
És a felhők elvonulását.
Így lesz elég erő és idő,
Hogy a magad hegycsúcsára feljuthass.
Barátodban az Isten Fia mosolyog Rád!
Maradjon meg Benned
Ez a biztos tudás mindörökre,
S akkor megtalálsz mindent,
Amire vágyódsz, és ami boldoggá tesz.

2013. december 2., hétfő

Képzeld el...


Képzeld azt, hogy egy folyóban úszol! A víz kéklő és élő.
Az élet vize ez.
Képzeld azt, hogy néha hullámokat vet a víz és sodródsz hol lassabban, hol gyorsabban!
Az élet dolgai ezek.
Képzeld azt, hogy néha elfáradsz, szürke felhőkből eső áztat, és olyankor a partra kívánkozol!
Nehézségek ezek.
Képzeld azt, hogy egy-egy öbölben a folyó lelassul, és te megpihensz!
A gondoskodás öblei ezek.
Képzeld azt, hogy partra szállsz és gazdagon nyíló, illatos rétre találsz!
Száz meg száz mosoly örökké nyíló szirmai ezek.
Képzeld azt, hogy langyos szellő karjai ölelnek, s szárítják nedves ruhádat!
Szerelmes kezek lágy fuvallatai ezek.
Képzeld hozzá az aranyló napot! Melegségét érzed a bőrödön és a szíved mélyén.
A törődés sugarai ezek.
Képzeld azt, hogy a part mentén gyümölcsfák ontják feléd tavaszló zöldjüket és te lombjaik alatt üldögélsz!
A nyugodt pihenés árnyai ezek.
Képzeld azt, hogy behunyt szemmel falevelek suttogását és fűszálak hajladozó neszét hallgatod!
A csend hangjai ezek.
Képzeld azt, hogy gyümölcsöt szakítasz a fáról, és ízét kívánva beleharapsz! A mézédes nedv hegyről lezúduló kristálypatakként mossa át tikkadt torkodat.
Új életerő íze ez.
Képzeld azt, hogy fürge szárnyú, röpke pillangók játszadoznak pajkosan gondolataid körül!
Az öröm apró gyermekei ezek.
Képzeld azt, hogy zamatos, fűszer illatú levegőt szívsz be az orrodon, mely felüdíti tested, lelked!
A szabadság illata ez.
Képzeld azt, hogy amikor kinyitod a szemed, és az égre pillantasz, fehér felhők vattapamacsán átívelő szivárványt látsz, mely a nap sugaraitól áttetszően ezerszínűre festi folyódat!
A szeretet sokszínűsége ez.

És most képzeld azt, hogy mindez valóság! 


Forrás: https://www.facebook.com/lelekvilaga