2012. december 31., hétfő


 Nagyon boldog Új Esztendőt kívánok szeretettel minden kedves Látogatómnak! :) ♥

~ Volt egy év…

A valóság éve. Hétköznapokkal. Szürke reggelekkel, unalmas estékkel. Harcokkal, győzelmekkel, vereségekkel. Mindennapi gondokkal, örömökkel, fájdalmakkal. Ünnepekkel. Munkával. Sikerekkel, kudarcokkal. És volt egy másik év. Az álmok éve. Tündérrel, színes tavaszi erdővel. Pici kőhíddal. Angyali mosollyal. Szívmeleggel. Lélekkel. Élettel. A megfoghatatlan, megérthetetlen szeretet ajándékával.

Lesz egy év. ~

Csitáry-Hock Tamás

2012. december 28., péntek

A Hét Sugár ereje, Mesterei és Angyalai


A Hetedik - az Ibolya Sugár - Szabadság, Isteni mágia, transzmutáció, transzcendencia, megszólítás, szertartás.
Saint Germain Mester és Zadkiel Arkangyal

A Hetedik Sugár az isteni mágia, transzmutáció energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez szükséges átváltozáshoz és szabadsághoz. A sugár ereje Isten teremtő fényét közvetíti összekapcsolva a teremtés szabadságának forrásával. A manifesztáló energia. A Vízöntőkor sugara, megváltás, az átalakítás és a szabadság érdekében. Az Ibolya sugár a szertartás, a mágia, transzcendencia,  átalakítás ereje a pozitív változások érdekében.  Általa megnyithatjuk a spirituális szabadság kapuit, amely rendkívül fontos a spirituális fejlődéshez.  Felszabadíthatjuk a bennünk rejlő teremtő és transzformáló erőt, amely által kezünkbe vehetjük sorsunk alakítását. Feloldhatjuk a mágia iránt érzett félelmet, amelyet a sötét középkor karmikus feljegyzései őriznek, és a saját mágikus erőinktől való félelmet, amelyet az egykoron létrejött visszaélések okoztak. 

A Hét Sugár ereje, Mesterei és Angyalai


A Hatodik - a Bíbor és Arany Sugár - Krisztusi szolgálat, idealizmus, hitbeli odaadás, béke, testvériség, vallásosság, hit ereje
Jézus és Uriel Arkangyal 

A Hatodik Sugár a Krisztusi tudat energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez szükséges hithez és szolgálathoz. A sugár ereje Istennek tett szolgálat és odaadás energiáit közvetíti összekapcsolva a Krisztusi tudat forrásával és a testvériség eszméjével . A hit ereje által nyújtott belső béke tapasztalatát adja. A sugár feloldja a zavar és a nyugtalanság rezgéseit. A Bíbor-Arany Sugár által visszanyerhetjük a bizalmat a hit erejébe és másokba. 

A Hét Sugár ereje, Mesterei és Angyalai


Az Ötödik - a Zöld Sugár - Gyógyítás, konkrét tudás, igazság, bőség, tudomány.
Hilarion Mester és Raphael Arkangyal

Az Ötödik Sugár az isteni gyógyító erőnek energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez szükséges konkrét tudáshoz és bőséghez. A sugár ereje Isten igazságának fényét közvetíti összekapcsolva a gyógyító erő forrásával. A sugár ereje beavat az isteni gyógyító képesség energiáiba és tudásába. Segít, hogy felszínre hozzuk, és magasabb szintre emeljük a gyógyítás adományát. A Zöld Sugár által meggyógyíthatjuk testünket, lelkünket, elménket és harmóniába hozhatjuk, hogy egész-s-ég-esek lehessünk.Általa könnyebben tudunk tanulni és koncentrálni, hogy a tudás igazságán át felszabadítsuk elménket.

A Hét Sugár ereje, Mesterei és Angyalai


A Negyedik - a Fehér Sugár - Isteni tisztaság, tökéletesség, remény, egészség, harmónia a konfliktuson túl
Szerafisz Bey és Gábriel Arkangyal

A Negyedik Sugár az isteni tisztaság, tökéletesség energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez szükséges tisztasághoz, megújuláshoz és harmóniához. A sugár ereje Isten tisztaság fényét közvetíti összekapcsolva a megújulás forrásával. Harmonizálja a kapcsolatokat és segít megérteni a konfliktusokból születő tapasztalatot és továbblépés lehetőségét. A sugár feloldja a sötétséget, a tisztátalanságot, a káoszt és a reménytelenség érzését. A Fehér Sugár által feloldhatjuk az elménket és szívünket korlátozó negatív érzelmeket és gondolatokat, és harmóniát teremthetünk életünk célja és a megélt tapasztalatok között. Felszabadíthatjuk a bennünk rejlő megújító erőt, amely által tökéletesíthetjük önmagunkat és emelhetjük rezgésszintünket. 

A Hét Sugár ereje, Mesterei és Angyalai


A Harmadik - a Rózsaszín Sugár - Isteni szeretet, részvét, irgalom és aktív intelligencia
Velencei Szent Pál és Chamuel Arkangyal

A Harmadik Sugár az isteni szeretet, részvét, irgalom energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez, szükséges lelki erőhöz és támogatáshoz, a Szent lélek szeretet erejének hatalmas misztériuma által. A sugár ereje Isten szeretetét közvetíti, összekapcsolva az egységes lélek erőforrásával. A sugár feloldja a szívünk keménységét, általa feloldhatjuk bűntudatunkat és haragunkat. A Rózsaszín Sugár a szív aktív ereje, amely meggyógyítja a fájdalmakat, sérelmeket, és a megbocsátáshoz erőt ad. A feltétel nélküli, megértésen, elfogadáson és odaadáson alapuló szeretet. Megnyitja az emberi szívet a felsőbb szeretet energiája előtt. Fejleszti a szív magnetikus erejét. A szeretet intelligens, isteni energiája, amely életünkben a szépségben és a harmóniában teljesedik ki.

A Hét Sugár ereje, Mesterei és Angyalai


A Második - a Sárga Sugár - Isteni szeretet, bölcsesség, megvilágosodás, tudás, értelmezés.
Kuthumi Mester és Jophiel Arkangyal

A Második sugár az isteni bölcsesség, szeretet és megvilágosodás energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez, szükséges tudáshoz, megvilágosodáshoz. A sugár ereje Isten szeretetét és Bölcsességét közvetíti a szellemi világosságra és tudásra, összekapcsolva az Isten szívében megszülető bölcsesség forrásával. Harmonizálja a szív és elme közti kapcsolatot. A sugár feloldja az elme fátylat, a szellemi vakságot és sötétséget. A Sárga Sugár által feloldhatjuk elménket korlátozó hiedelmeinket, hogy meglássuk és megértsük a nagy egész összefüggéseit, az igazságot és életünk célját. Felszabadíthatjuk a bennünk rejlő isteni tudást és intuíciók általi ismeretszerzés képességét.
 

A Hét Sugár ereje, Mesterei és Angyalai

'

Első - a Kék Sugár - Isteni akarat, erő, hit. Isteni irányítás
El Morya Mester és Mihály Arkangyal

Az Első Sugár az isteni erő és akarat energiáját testesíti meg, általa kapunk beavatást az Isteni Tervünk kivitelezéséhez szükséges erőhöz és hatalomhoz. A sugár ereje Isten akaratát közvetíti, összekapcsolva az isteni erő forrásával. A sugár feloldja a fátylat a lelkünk fénye és a szellem között. Lerombolja a régi korlátokat, struktúrákat, kötéseket és stabilizálja az újat. Megerősíti a kapcsolatot a szellemmel és a fénnyel, megtisztít az alacsonyabb, sűrűbb energiák fogságából, amelyek lekötik belső fényünket. A Kék Sugár által felszabadíthatjuk akarati erőinket, bátorságot, motivációt, inspirációt nyerhetünk céljaink megvalósításához.

2012. december 25., kedd

Ikerlélek


~ Egykoron „Egy” voltál, s benned élt a Mindenség,
belemerülve a tapasztalás színterébe,
a duális létbe, önmagadat megosztottad,
kettővé lettél, s lelked két darabja,
polaritás köntösbe öltözve,
látszólag két úton jár.
Ám eljön az idő, és a pillanat,
amikor a két út eggyé olvad,
s lelked „Két” darabja újra egyesül.~

2012. december 24., hétfő


Áldott Karácsonyt kívánok minden kedves Látogatómnak nagyon sok szeretettel!

2012. december 23., vasárnap

Advent negyedik vasárnapja


~ A negyedik vasárnap Angyala ~

A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött Angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be az egész Földet. Kezében lantot tart, és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, s együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a Földön. 

2012. december 16., vasárnap

Advent harmadi vasárnapja


 ~ A harmadik vasárnap Angyala ~

Advent harmadik vasárnapján egy fehér ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.

2012. december 9., vasárnap

Advent második vasárnapja


                                   ~ A második vasárnap Angyala ~

A második adventi vasárnapon piros palástba öltözött Angyal száll le a mennyekből, kezében egy nagy serleget hoz. Az Angyal szeretné megtölteni az aranyserlegét, hogy tele vigye vissza a mennybe. De mit tegyen a serlegbe? Játékot? Ajándékot? Törékeny, finom szövésű ez a serleg, a Nap sugaraiból készült. Nem tehet bele kemény, nehéz dolgokat. Az Angyal észrevétlen végigmegy a világ összes házán és lakásán, mert valamit keres. Tiszta szeretetet minden ember szívében. Ezt a szeretetet teszi a serlegébe, s viszi majd vissza a mennybe. Mindazok, akik a mennyben élnek, fogják ezt a szeretetet, s fényt készítenek belőle a csillagoknak. Ezért olyan jó felnézni a hunyorgó, ragyogó csillagokra.

2012. december 7., péntek

Márai Sándor a Szeretetről


~ Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát.
Bátorság, csaknem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja titkát. Azt a szomorú, emberi titkot, hogy szüksége van gyengédségre, nem tud meglenni nélküle.~


2012. december 6., csütörtök

Szent Miklós püspök


~ Miklós napja, Magyarországon Mikulás ünnepe. Ezen a napon a gyerekek szépen kitisztított cipőjükbe ajándékot kapnak. A jó gyerekek narancsot, diót, csokoládét, a "rosszak" krampuszt és virgácsot. De vajon honnan ered ez a bájos ünnep?
Szent Miklós püspök a kisázsiai Patarában született az i. sz. 3. században. 325- ben már mint myrai püspök vett részt a niceai zsinaton. Életéről keveset tudunk, de a jótéteményeiről számtalan legenda maradt fenn. A keleti keresztény egyház nagy szentje a mai napig, alakját mély tisztelet övezi. A görögkatolikusoknál emléknapja ma is ünnep, a római egyház a XVI. században törölte kötelező ünnepei sorából. A halászok, a révészek, a vízimolnárok védőszentje. A szegények, elesettek gyámolítója. A legismertebb legenda szerint egyszer Miklós tudomására jutott, hogy egy szegény sorban élő család lányait apjuk paráznaságra kényszerítette, hogy így keressék meg a házasságukhoz szükséges hozományukat. Így azonban a lányok soha nem tudtak volna tisztességben férjhez menni. Miklós az ablakon keresztül aranypénzt dobott a lányoknak, így mentve meg becsületüket. Innen ered az a szokás, hogy a gyerekek cipőjüket az ablakba állítják ajándék reményében.
Az európai népeknél kezdetben a Mikulást (Santa Claus, Pere Noel, Christmas Father...) hosszú ősz szakállú, csuklyás, földig érő köpönyeget viselő aggastyánként ábrázolták. Angliában a XVII. sz. óta jelenítik meg, máig legnépszerűbbek a viktoriánus kor mikulásai. Szent Miklós ünnepe Amerikában a XIX. században keveredett össze karácsony ünnepével, ekkor vált Christmas Fatherré (Karácsony Apó). A Mikulás hagyományosan rénszarvas szánon közlekedik, a finnek szerint egyenesen Lappföldről indul a világ minden tájára. Az amerikai gyerekek nem csak a Mikulást kedvelik nagyon, de kedves szánhúzó rénszarvasát is. Egy amerikai gyermekdal szerint Rudolphot, a rénszarvast testvérei kicsúfolták piros orra miatt, a Mikulás azonban őt választotta maga mellé. Azóta együtt járják a világot, hogy a gyerekeknek ajándékot vigyenek. ~

2012. december 2., vasárnap

Advent első vasárnapja


 ~ Az első vasárnap Angyala  ~

Négy héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik: egy Angyal kék köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját. Ma van az első napja, hogy az Angyal először szól, s keresni kezdik azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt.