2013. június 29., szombat

Hioszi Tatiosz


A szívedet vizsgáld meg - ha az tiszta, hadd beszéljenek az emberek.
 

Hioszi Tatiosz


~ Ha valakivel találkozol, gondolj arra, hogy a találkozás mögött ezer és ezeregy ok rejlik. Minden emberi kapcsolat szent egymásra találás. A másik emberben önmagad másik felét ismered fel, minden vonásában saját vonásaidat látod meg. Amit róla gondolsz, magadról gondolod. Amit vele teszel, magaddal teszed. Amit róla képzelsz, azt magadról képzeled. Mindaz, amit neki kívánsz, egy napon veled fog megtörténni. ~

2013. június 15., szombat

Mezeiné Szabó Irén: A Mezőségi Jézus

 
~ Eme írásban hozzátok szólok, akik a mi mindannyiunk Jó Istene ragyogó fényében melegedtek, valamint hozzátok, akik elveszve lévén keresitek az utat feléje, azt kívánva, hogy Isten titeket is olyan csodával ajándékozzon meg, mint engem a Jézus szobor csodájával, amely a képen látható és amelynek a történetét a következő sorokban leírom. 1944. július 18-án születtem Erdély szívében, a Marosvásárhelytől 22 km távolságra fekvő gyönyörű településen, Mezőszabédon. Nemeslelkű, magyar emberhez méltó tisztességes, becsületes családban nőttem fel, és ilyen szellemi útravalót kaptam szüleimtől. Gyermekkoromban, részt vevén sok jó dologban a szülőfalumban, éreztem, hogy ez a nagyon termékeny föld és ez a kitűnő minőségű forrásvíz isteni kincset rejtenek. Ezt minden bizonnyal tudták a szüleim is, ugyanis a halálukkor megkértek arra, hogy semmilyen körülmények között ne adjam el az örökségként kapott 4 hektáros területet. Betartva a szülői intést, hosszú éveken át imádkoztam és dolgoztam a föld és szülőházam megtartásáért, megmaradásáért. - „Kitartás!” - bátorított egy belső hang, az angyalok sugallata. „Az igazi magyar ember soha nem hátrál meg a nehézségek előtt.” Hűségesen ápoltam ezt a gondolatot, sokszor nagyon nehéz, kilátástalannak tűnő helyzetekkel megküzdve. Teljesen magamra maradtam, minden támaszom a teremtő Atyaisten és az Úr Jézus Krisztus volt. Vívódásaim közepette rám tekintett Isten. Egy szép tavaszi napon kint tartózkodtam a természetben, kankalint és ibolyát szedtem. Nagy csend honolt a kicsiny tanyán, a szeretet és a béke kiáradását éreztem körülöttem, ez a boldogság egész napomat áthatolva, előrejelezve a csodát, ami következett. Azon az éjszakán, amikor mindent betöltött a csodálatos telehold fénye, egy gyönyörű álmot láttam:
Az Úr Jézus Krisztus teljes dicsőségében megjelent a forráshoz közel, és áldásos beszédet mondott az emberek sokaságának, akik álmélkodva hallgatták. Beszéde után megáldotta a forrásokat, a tájat, az embereket, majd hatalmas fényárban távozott. Miután eltűnt a fény, a helyén egy szépséges szobor maradt. Másnap reggel tudtam, mit kell tennem. Annyira tisztán megmaradt az álomkép, hogy ébrenlétemben is ott volt a szobor a megálmodott helyen. Sokáig csak magamban gondolkodtam a történteken, de azt tudtam, hogy a szobornak meg kell valósulnia. Ez az én feladatom volt, hisz maga az Úr Jézus bízott meg vele. Hozzá is kezdtem a terv megvalósításához, ami hat évig tartó gyötrelmes munkába került. Sok akadályt kellett legyőznöm, míg rátaláltam arra a szobrászra, aki megértette, mit is kell alkotnia. Ez az ember a 33 éves, kitűnő székely szobrászművész, Gergely Zoltán volt. A hetedik esztendő elteltével, 2008 nyarán a megálmodott helyen teljes szépségében „megszületett” a Megváltó Úr Jézus Krisztus szobra, amely vigyázza Erdély minden nemzetét, hívja, várja a világ minden  jóakaratú emberét. Pompásan, az Univerzum elemeit ötvözve, vár minket nyított karokkal az örökkévaló szeretetbeli egyesülésben. Legyen ez a hely a természet iránti szeretet szigete, amolyan közösségteremtő szellemi központ, amely a hagyományápolástól a gyermektáborokon át a közös meditációkig, ökumenikus tanácskozásokig a lelki és a szellemi építkezés helyszíne. Ehhez kérem Isten segítségét és az önök jóakaratát ahhoz hogy meglátogassák nyított szívekkel eme helyet, ahol Jézus úgy döntött, hogy megmutatja egy részét a csodáinak.~

Dr. Masaru Emoto: A víz iránti szeretet és hála programja

 
~ Véleményem szerint az emberiség feladata az, hogy hozzájáruljon a Föld és a víz gyógyulásához. Sokunknak már régóta ez a célja. Ma már tudjuk (a századik majom törvényéből), hogy közösen tényleg hihetetlenül sokat tehetünk. A vízkristályok egyik legfontosabb üzenete, hogy minden gondolatunk, minden szavunk és minden cselekedetünk egy-egy belőlünk sugárzó információ. Tudatunk valóban hatással van a vízre. Ez a hatás még erősebbé válik ha valamennyien egyesítjük tudatunkat és ugyanarra a célra irányítjuk. Ebben rejlik a közös imádság ereje. Használjuk ezt az erőt arra, hogy szeretetet és hálát adjunk a víznek. Minden év július 25-e a "víz iránti szeretet és hála világnapja". Ezen a napon közös szertartást végzünk, hogy kifejezzük a víznek, iránta érzett szeretetünket és hálánkat és fokozatosan növeljük a tudatosságunkat.
Csatlakozzon hozzánk egyedül vagy közösen másokkal, irányítsa gondolatait és imáit a vízre. Mindenki és minden szerető szó, minden szeretettel és tisztelettel kezelt vízcsepp számít, amely továbbítja és erősíti ezt az információt. Jó lenne ezt a rezgést egy időben sugározni. Három időpontot javaslunk: helyi idő szerint reggel 7 óra, déli 13 óra, este 19 óra Küldjön szeretetet és köszönetet a víznek a fenti időpontok valamelyikében és adja tovább ezt az információt minden érdekeltnek. Köszönjük a közreműködését ! A szertartás mikéntje kizárólag Öntől függ. Elmondhatja saját vallásának imáit, de végezhet vizualizációt is. Elképzelheti hogyan tölti be az emberek szívéből áradó aranyló/ezüstös fény a vizet és a Földet.
A Víz Világnapja mellett, ugyanabban az időpontban, minden hónap 25-én is szeretetet és hálát sugárzunk a víznek. Azt javaslom használjon ki erre minden alkalmat, hiszen ezzel saját magának is jót tesz. Saját rezgését is a szeretet és a hála frekvenciájára emeli, és amikor megköszöni a víznek, hogy például kezet moshat vele, egyúttal a saját testében, sejtjeiben tárolt víznek is köszönetet mond. Ezzel aktívan hozzájárul saját egészségének javításához. Az egyik célom az, hogy minden ember, minden egyes olvasóm meggyógyuljon. Legfőbb célom azonban, egy mindent átfogó gyógyulás, amely érinti a természetet, a Földet mint szerves egészet és ezzel együtt az emberiséget. Álmom a világbéke megvalósítása, és tudom, hogy erről nem csak én álmodom.  ~

2013. június 2., vasárnap

Hála


Hálásnak lenni, annyit jelent, hogy elfogadunk mindent úgy, ahogy van. Hisszük és tudjuk, hogy minden értünk történik, és a jelen helyzetünk is a fejlődésünket szolgálja. Átengedjük az irányítást Istennek, az Angyaloknak és Felsőbb Énünknek, belehelyezkedünk a Forrás energiájába, és együtt áramlunk ezzel a csodálatos erővel. Elengedjük az ítélkezést saját magunk és mások felett. Tiszteletben tartjuk határainkat, és nem lépjük át társaink határait. Feltétel nélkül elfogadjuk önmagunkat, mert ez az egyetlen út ahhoz, hogy elfogadjunk másokat. Megértjük, hogy ami körülöttünk van, az bennünk van, és elfogadjuk, hogy ahhoz, hogy változtatni, változni tudjunk, magunkon kell kezdenünk a gyógyítást. Azt gondoljuk, ez nem könnyű, de el kell hinnünk, hogy megéri, és ha egyszer ráléptünk az útra, észrevesszük, hogy csodálatos Segítők szegődnek mellénk. Legyen bátorságunk Hálásnak lenni! Áldás !